Print this page

cTerminliste  
Sist oppdatert 15. mars 2020.
Se i menyen i venstre marg for mer info om konsertene.
Mer informasjon og fler aktiviteter kommer fortløpende.

Dato:  Aktivitet:  Sted:  Tid:  Oppmøte: 
20. mars   Ekstraøvelse - AVLYST   Slemmestad Ungdomsskole      
22. mars   Hjertnesfestivalen - AVLYST   Sandefjord      
16. april   Styremøte        
19. april   Seminar og vårkonsert med Heggedal og Blakstad Skolekorps     11.00-18.00   10.45  
1. mai   Spilling   Slemmestad     7.45  
14. mai   Styremøte        
17. mai   Spilling   Slemmestad     7.30  
9. juni   Styremøte        
14. juni   Sommerkonsert   Hernestangen      
15. juni   Medlemsmøte + Avslutning        
8. - 11. oktober   Tur til Elmau Blasmusikfestival   Østerrike   Fly kl. 18.30 torsdag
Ankomst Gardermoen kl. 18.45 søndag  
 
24. oktober?   Oktoberfest        
15. november   Høstkonsert