Slemmestad Ungdomskorps
Slemmestad
Ungdomskorps
 • Om oss    • Historie    • Terminliste    • Bilder    • Medlemssider    • Noter    • Våre støttespillere    • Oktoberfest     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Historie
    - 1970 - 1983
    - 1960 - 1969
    - 1945 - 1959
    - Krigsperioden
    - Førkrigsperioden
    - Starten
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 887 440

 

 

 
Starten
Starten 1934
 
Starten 1934
 

Slemmestad Ungdomskorps ble offisielt stiftet 27. mars 1933, men hvis vi kikker litt i bygdebøkene kan vi lese om at det var et korps på stedet enda tidligere.

 

Det foreligger ingen sikre opplysninger om korps på plassen før 1933. Vi vet at det var korps på stedet som het "Nærsnesmusikken". Det var karer som Ole Nilsen, eller "Vassdalen" som han var mer kjent under. Navn som Bernard Tåje, Kristian Lillerud og Ragnvald Lillelien, også kjent under tilnavnet "Tuten". Vi hører om Slemmestadmusikken med igjen mange av de samme navn. Videre kommer karer som Harald og Kristian Nordli, Dreier Olsen, Jørgen Jakobsen m.fl. Nevnes bør også Olav Lindseth, som blant annet skrev av noter fra arkivet på Oscarsborg og tok disse med hjem til korpset.


Fanejunker Andersen

Videre kan vi sakse fra boken "En arbeider forteller" at en ved navn Lars Halvorsen kom til Slemmestad i 1896, hvor han med en gang ble anmodet om å bli med i en nystiftet blåsesekstett som tenorblåser. Han hadde alldri spilt tidligere, men boken forteller videre om en herre ved navn "fanejunker Andersen" fra Oslo. Han kom med fjordbåten til Slemmestad hver lørdag for å instruere blåserne. Hver gang var det kjøpt inn konjakk, og i pausene lle det skålt. Fortelleren mener videre at det han så av lykkelige ansikter over messinginstrumentene til disse herrene opplevde han ingen andre steder.


Instrumenter

Det første et korps trenger for å kunne eksistere er instrumenter. De første instrumentene som korpset brukte fikk de låne av en organisasjon på Slemmestad. Da disse var svært dårlige satte medlemmene seg i forbindelse med en musikkhandler og kjøpte nye instrumenter. Disse instrumentene dannet grunnbesetningen i korpset. Det ble i denne første perioden før krigen bare små og ubetydelige forandringer i besetningen som følge av at gamle medlemmer meldte seg ut, og nye kom til.


Slemmestad Hornorkester

Slemmestad Hornorkester ble ifølge protokollen stiftet den 3. juni 1931. Men ifølge et lite hefte med korpsets lover er korpset stiftet den 27. mars 1933. Da det ikke er ført noen skikkelig protokoll for tidsrommet 3. juni 1931 til 26. november 1933 er ikke denne datoen nevnt i protokollen. Men av et lite sammendrag for denne perioden fremgår det at orkesteret hadde en kraftig nedgangsperiode, og at det ikke kom seg opp av denne igjenn før de hadde kjøpt egne instrumenter. Navnene på de som regnes for eiere av de nye instrumentene er ført opp i protokollen, og disse navnene er identiske med de som er ført opp som stiftere av orkesteret den 27. mars 1933.
Utskriftsvennlig versjon