Slemmestad Ungdomskorps
Slemmestad
Ungdomskorps
 • Om oss    • Historie    • Terminliste    • Bilder    • Medlemssider    • Noter    • Våre støttespillere    • Oktoberfest     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Historie
    - 1970 - 1983
    - 1960 - 1969
    - 1945 - 1959
    - Krigsperioden
    - Førkrigsperioden
    - Starten
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 660 878

 

 

 
Krigsperioden
Slemmestad Hornmusikk 10 år
 
Slemmestad Hornmusikk 10 år
 

Korpset hadde selvsagt en del enasjement også i krigsperioden. Etter den lange dødperioden i årskiftet 1940-41 begynte korpset spillinger utpå ettervinteren 1941.

 

Først spilte de for Slemmestad Sportsklubb på Skøytebanen. Litt senere spilte de på et 45-års jubileum for Slemmestad Arbeiderforening. De hadde ikke fått tid til å øve på annet enn marsjer, men etter sekretærens mening var publikum likevel svært fornøyd med spillingen deres.
Så stod påskespillingen for tur. Alle var enige om at de også dette året måtte reise rundt på de to sykehjemmene for å spille for de gamle. Det var krig og nesten umulig å få tak i bil, men musikantene ble enige om å gå rundt til de to gamlehjemmene hvis de ikke kunne komme rundt på annen måte. Da påsken kom hadde de ennå ikke fått tak i noen bil, og resultatet var at de gikk den nesten tre mil lange runden til fots. Påsken 1942 var stillingen akkurat den samme og musikantene foretok igjen turen til fots. Påsken 1943 kom midt i april, og da ble musikantene enige om at de skulle sykle rundt til sykehjemmene.
Den spillingen som selvsagt satte størst merke etter seg i denne perioden var spillingen i forbindelse med freden i 1945. Fredsdagene var korpset og spilte på forskjellige steder rundt om i bygda. 17. mai ble igjen feiret, og korpset var selvsagt med på denne feiringen.
Den 7. juni da kongen kom hjem etter landflyktigheten var korpset ute på fjorden med båten "Louise 2" og møtte kongen. Den ettermiddagen var de i Oslo og spilte i det største toget som noengang har gått i hovedstaden. Denne spillingen var sekretæren sikker på at han aldri ville glemme, og det er jo lett å forstå.


Jubileumsåret 1943

Året 1943 var jubileumsår for Slemmestad Hornmusikk da det var forningens 10. driftsår. Korpset la ned et stort arbeid for å lage en virkelig fest i forbindelse med jubileet. Korpset innba de gamle stifterne til festen. De søkte Røyken skolestyre om å få låne skolens gymsal til å holde festen i, fordi de da kunne benytte skolekjøkkenet til matlaging. Men igjen var korpset uheldig fordi det brøt ut ny difteriepedimi som gjorde at det ble nedsatt møteforbud. Dette medførte til at festen ble utsatt et par måneder, men da den endelig ble holdt ble den på alle måter vellykket.


Uniformer

Uniformene hører vi om for første gang denne perioden i april 1943. Da ble det på et møte vedtatt at man skulle gå til innkjøp av flere luer, slik at alle hadde det. I april året etter ble det bestemt å innstifte 10, 15 og 20 års medalje, som skulle deles ut til medlemmene etterhvert som de kunne feire disse forskjellige jubileene.
Under et styremøte i juni 1945 kom de første tegn til å prøve å skaffe korpset hel uniform. Det ble da vedtatt å sette opp et fond på kr. 2500,- til kjøp av uniformer.

 
Utskriftsvennlig versjon