Print this page
     
d

Intervju med Geir Arne i 2008

Datoen er 14.06.08 og SUK har pause mellom lydprøvene og
konserten som skal holdes på Sekkefabrikken. Torstein setter seg ned med Geir Arne for å høre litt om SUK og om denne
dirigenten som har fulgt korpset i 18 år.

Lar du noen gang din favorittmusikk påvirke ditt låtvalg til SUK?
Nei. Jeg er rimelig altetende når det kommer til musikk. I platesamlingen er det blant annet klassisk, pop og jazz. Det hender jeg hører andre korps spille musikk som jeg mener vil passe bra til SUK, men jeg er også veldig nøye på at korspet i løpet av en toårsperiode skal ha vært igjennom klassikere, pop, jazz etc. for at de skal få med seg spekteret.

Når bestemte du deg for å ta musikalsk utdannelse?
Jeg ble tipset av min tromboneinstruktør som mente jeg hadde en fair sjanse til å komme inn ved Norges Musikhøyskole. Dette var ikke noe jeg hadde tenkt på i lange tider, men jeg ville gi det et forsøk. Det skilte seg ut fra resten av klassen hvor 2/3 ble sivilingeniører, et par ble jurister og et par ble økonomer.

Hva var førsteinntrykket ditt av korpset da du begynte som dirigent?
Jeg husker godt flere av medlemmene som også er aktive i korpset i dag. Kjernen i korpset er mye den samme som den gang. Da jeg startet øvde korpset oppe i kantinen på Sementfabrikken. Jeg husker godt at dette var et korps med et bra potensiale, men som likevel var uskolert. Det hadde vært mye ensidig sjangervalg og dette førte til at noe behersket de bra, mens andre ting låt rimelig ”johan”. Korpset hadde blant annet aldri jobbet særlig med svenskemarsjer. Her har vi igjen de to ytterpunktene fra å låte ”johan” til å svinge.

Hva er det som skiller SUK fra andre korps? Er vi unike?
Alle korps er unike. Det spesielle med SUK er at de er meget disiplinerte. Dette viser seg blant annet på øvelsene. Folk er på plass når øvelsen skal starte og de som av en eller annen grunn ikke kan komme gir beskjed til enten formann eller gruppeleder. Korpset har en felles moral. Noe som også må nevnes er det eksemplariske notearkivet. Alt er på stell og det er sjelden det mangler stemmer, eller at noter ikke ligger der de skal. Dette er glimrende!

Hvordan er en typisk SUK øvelse/mandag?
Jeg jobber fra morgenen gjennom hele dagen og jeg må innrømme at jeg blir sliten når kvelden nærmer seg. Jeg kan likevel ikke huske at det har vært en eneste mandag hvor jeg ikke har sett frem til øvelsen. Musikantene kommer fordi de er interessert i å lære. Dette gir meg motivasjon. Jeg selv lærer også mye blant annet tekniske og pedagogiske metoder. SUK er et korps som gjør meg lett å bli bedre. Dette setter jeg svært stor pris på.

Hva er det aller viktigste for deg når vi er på tur? Er det den sosiale eller den musikalske delen?
Her har jeg ikke noe godt svar. Vi er et korps og å spille er derfor en naturlig ting å gjøre mens vi er på tur. Konsertene blir bra fordi musikantene er seriøse og ønsker å gjøre det bra. Festen etterpå blir også bra for da er det dette som er fokus. Resulater blir alltid vellykket både musikalsk og sosialt.

Hvordan er det å selv jobbe profesjonelt og målrettet med en gjeng hobbymusikere som ikke alltid er like motivert?
Velkommen til amatørbevegelsen! Sånn er det!

Hvordan har SUK utviklet seg fra 1990 til i dag?
Som nevnt tidligere har stilbredden utviklet seg sterkt. Det skal i dag mye mindre grunnarbeid til for å få i gang musikk enn tidligere. Korpset har likevel tatt vare på det nære miljøet som er i Slemmestad. Her er det mye familie både i korpset og i bygda. Dette kommer sterkt frem i det arbeidet som ble gjort for noen år siden med å stable Skolekorpset tilbake på beina. Det ble lagt inn et enormt arbeid fra SUK som har resultert i det vi skolekorpset vi har i dag.

Har du helt til slutt noen ord til SUK for jubileet som vi er midt oppi nå?
GRATULERER!