Print this page

cTerminliste  
Sist oppdatert 5. januar 2021.
Se i menyen i venstre marg for mer info om konsertene.
Mer informasjon og fler aktiviteter kommer fortløpende.

Dato:  Aktivitet:  Sted:  Tid:  Oppmøte: 
2021          
18. januar   Styremøte   Teams   19.30    
29. januar - AVLYST   Generalprøve   Slemmestad Ungdomsskole      
30. januar - AVLYST   Nyttårskonsert - AVLYST   Slemmestadhallen      
1. februar   Årsmøte        
14. mars   Regionmesterskap   Lillestrøm      
21. mars   Vårkonsert   Slemmestad Ungdomsskole      
13. juni   Konsert   Hernestangen      
2022          
29. januar   Nyttårskonsert   Sekkefabrikken